+380 98 820 45 63

ФК АТЛАС УКРАЇНА ПУБЛІКУЄ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ

30.04.2020

Фінансова компанія АТЛАС УКРАЇНА публікує фінансову звітність за І квартал 2020 року. Ознайомитися із документами можна за посиланням.

Операційні доходи товариства склали 38 141 тис. грн.
Прибуток товариства від операційної діяльності склав 28 730 тис. грн.
Чистий прибуток від’ємний і складає -95 тис. грн.
На фінансовий результат товариства мали вплив проценти за нарахованою субординованою позикою, а також витрати під знецінення фінансових активів.

Валюта балансу товариства на кінець періоду склала 711 378 тис. грн., що на 10,9% більше ніж на попередню звітну дату

Активи товариства переважно складаються з:
– виданих позик 518 318 тис. грн. або 72,9% валюти балансу
– заборгованості з нарахованих процентів 187 739 тис. грн. або 26,4% валюти балансу

Пасиви товариства складаються переважно з субординованої позики перед учасником – 706 400 тис. грн. або 99,3% валюти балансу