+380 98 820 45 63

100 грн

100 грн

50000 грн

5 днів

5 днів

365 днів

Некоректний телефон

Некоректний email

Некоректне прізвище

Некоректне ім’я

Некоректне по-батькові

Некоректний номер паспорту

Некоректна дата видачі

Некоректний ІПН

Некоректний телефон

Некоректний ПІБ

Некоректне місце

Некоректний дохід

Некоректні витрати

Публічна оферта

Будь ласка, уважно прочитайте Умови публічної оферти і правила користування (далі – «Умови») перед використанням веб-сайту за адресою https://fc-atlas.com.ua (далі – «Сайт»). Якщо ви не згодні з цими Умовами, будь ласка, не використовуйте Сайт.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови є юридично обов’язковою угодою між вами, користувачем Сайту (далі – «Користувач») і ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 42328652), що є розпорядником Сайту (далі – «Компанія»), і регулюють порядок використання Сайту.

1.2. Ці Умови є публічною офертою і вважаються повністю і беззастережно прийнятими Користувачем з моменту використання Сайту.

 

2. ПОСЛУГИ САЙТУ

2.1. Компанія надає Користувачеві доступ до Сайту – онлайн-сервісу, розміщеного в мережі за адресою https://fc-atlas.com.ua і призначеного для ознайомлення із послугами Компанії та умовами їх надання, а також подання заявки на отримання грошових коштів в офісах Компанії

2.2. За допомогою функціональних можливостей Сайту Користувач може:

2.2.1. ознайомитися із загальною інформацією про Компанію, включаючи обов’язкову юридичну інформацію;

2.2.2. ознайомитися із інформацією про послуги, що надаються Компанією;

2.2.3. отримати доступ до публічних документів Компанії, що публікуються у вільному доступі;

2.2.4. отримати доступ до фінансової звітності Компанії, що публікується у вільному доступі;

2.2.5. оформити заявку на отримання грошових коштів в офісах Компанії;

2.2.6. дізнатися місцерозташування та розпорядок роботи офісів Компанії.

2.3. Користувач може оформити заявку на отримання грошових коштів в офісах Компанії. Такі дії здійснюється безпосередньо на Сайті.

2.4. Користувач розуміє, що Компанія збирає, обробляє і зберігає персональні дані надані Користувачем при оформленні заявки на отримання грошових коштів в офісах Компанії.

2.5. Компанія не зберігає платіжні реквізити і не несе відповідальності за здійснення грошових трансферів.

 

3. БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ

3.1. Компанія не стягує будь-якої оплати як за подання Користувачем заявки на отримання грошових коштів, так і за розгляд такої заявки незалежно від прийнятого Компанією рішення.

 

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Всі компоненти Сайту і Сайт в цілому належать Компанії і охороняються законодавством в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Всі права захищені.

4.2. Користувач зобов’язується не вчиняти дії, які порушують права інтелектуальної власності Компанії, в тому числі, але не обмежуючись: зміна, поширення, копіювання, відтворення, передачу, публічну демонстрацію, публічне виконання, публікацію, адаптацію, редагування або створення похідних добутків від матеріалів, елементів дизайну або контенту Сайту. Використання контенту, матеріалів, інших об’єктів права інтелектуальної власності Компанії в будь-яких цілях суворо заборонено.

4.3. Крім того, Користувач зобов’язується не розшифровувати, не декомпілювати або іншим чином не намагатися отримати вихідний код або основоположні алгоритми Сайту або його частини.

4.4. Якщо у Користувача є підстави вважати, що його права інтелектуальної власності порушуються будь-яким контентом сайту Компанії, Користувач зобов’язується відправити письмове повідомлення про таке порушення за адресою ask@fc-atlas.com.ua.

 

5. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Користувач погоджується, що використовує Сайт на свій страх і ризик. Компанія не дає гарантій щодо точності, достовірності, актуальності та повноти інформації, доступної на Сайті. Компанія не гарантує, що робота Сайту буде безперебійною, безпомилковою або без шкідливих програм або інших дефектів. Якщо Користувач не задоволений умовами та/ґабо якістю Сайту, він повинен припинити використання Сайту. Використання Сайту означає, що Користувач не має претензій до Компанії.

5.2. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі, випадкові) і упущену вигоду, що виникла в результаті порушення роботи Сайту та/або в результаті використання або неможливості використання Сайту, а також в результаті використання інформації, зазначеної на Сайті.

5.3. Компанія також не несе відповідальності за збитки Клієнта, що виникли в результаті:

5.3.1. наявності вірусів, троянів і інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, які були використані Користувачем при доступі до Сайту;

5.3.2. порушення Користувачем будь-якої умови цих Умов або чинного законодавства;

5.3.3. порушення будь-якої умови цих Умов або чинного законодавства третіми особами в зв’язку з використанням Сайту.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цими Умовами Компанія і Користувач несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, якщо інше не передбачено цими Умовами.

6.2. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Компанія на свій розсуд вирішує, що дана Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, то доступ Користувача до Сайту може бути припинений.

6.3. Користувач цим погоджується звільнити і убезпечити Компанію від будь-яких претензій або вимог, включаючи розумні гонорари адвокатів, з боку будь-яких третіх осіб у зв’язку з або в результаті порушення Користувачем цих Умов, будь-якого закону або прав третьої особи.

 

7. ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Користувач погоджується з тим, що ці Умови і відносини між Користувачем та Компанією регулюються правом України.

7.2. Всі суперечності, які можуть виникати між Компанією та Користувачем в процесі виконання цих Умов, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

7.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Користувачем та Компанією ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є e-mail листування з уповноваженими особами Компанії за адресою: ask@fc-atlas.com.ua.

7.4. У разі якщо сторони не прийдуть до рішення спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

 

8. ЗМІНИ УМОВ

8.1. Компанія має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов на Сайті. Нова редакція Умов користування Сайтом набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання, що стосуються Умов користування Сайту, напишіть нам на e-mail ask@fc-atlas.com.ua.